Rechten en plichten bij overstappen energie

Wanneer u overstapt van energieaanbieder heeft u als kopende partij verschillende rechten en plichten. De wijze waarop u een energiecontract afsluit, is bepalend voor deze rechten en plichten.

customer-service-outsourcingOverstappen van energieleverancier bij deurverkoop.

Deze vorm van energieverkoop wordt ook wel colportage genoemd. De hieraan verbonden Colportagewet geldt als u een energiecontract afsluit bij deurverkopers of op een verkoopdemonstratie bij u aan huis. De Colportagewet beschermt u als overstapper. Hierin is onder andere opgenomen dat de verkoper bij overstapbedragen groter dan 34 euro een koopakte dient op te maken. Zowel de verkopende partij als u moeten deze energieakte ondertekenen en ontvangen hiervan een exemplaar. Daarnaast is het verplicht dat er in de koopakte een optie is opgenomen waarin u als energiegebruiker de mogelijkheid heeft om de overeenkomst ongedaan te maken. Indien u dit wilt, dient u dit schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken. De termijn van ontbindende voorwaarden voor overstappen is 8 dagen.

Overstappen van energieleverancier per telefoon.

Wanneer u telefonisch overstapt van energieleverancier, dan is dit een mondelinge overeenkomst. U heeft in deze situatie wettelijk gezien 14 kalenderdagen bedenktijd om uw overstap per aangetekende brief ongedaan te maken. In de volgende alinea volgt meer informatie over de wettelijke bedenktijd bij telefonische overstap van energiecontracten.

Wanneer u een energiecontract sluit via Energie123.nl heeft u altijd 14 kalenderdagen bedenktijd vanaf het moment
Overstappen van energieleverancier dat u uw contractbevestiging van uw nieuwe energieverstrekker heeft ontvangen. Let op, weekenddagen en feestdagen tellen mee in de bedenktermijn. Wanneer u bij uw overstap gebruik wenst te maken van uw 14 dagen bedenktijd, krijgt u de betaalde bedragen tijdens deze periode teruggestort en zal de leverancier de levering opschorten. De praktijk leert dat het bijna niet voorkomt dat de nieuwe energieverstrekker binnen 14 dagen na het afsluiten van het contract al start met levering.

Soms komt het voor dat een spoedlevering gewenst is, bijvoorbeeld wanneer uw netbeheerder u dreigt af te sluiten omdat u geen lopend contract heeft. In dit geval neemt u afstand van de wettelijke 14 kalenderdagen bedenktijd.

Indien sprake is van bijvoorbeeld onvolledige informatievoorziening door een leverancier, kunt u een beroep doen op de 3 maanden termijn uit de Wet koop op afstand. In het geval dat een leverancier pas bij toezending van de schriftelijke bevestiging van de gesloten overeenkomst voldoet aan haar informatieverplichting, begint de termijn van 14 dagen bedenktijd pas te lopen op het moment van ontvangst van de bevestiging.